Kto sme

Fervidus s.r.o. je mladá, dynamická spoločnosť ktorá poskytuje svojim klientom komplexné riešenie problematiky technických zariadení budov od počiatočného návrhu, cez vytvorenie rôznych stupňov projektovej dokumentácie,  až po úspešnú realizáciu a následný pravidelný servis jednotlivých zariadení, či technologických celkov. Našou prioritou je  projektovať a realizovať energeticky, ekonomicky  a prevádzkovo úsporné  systémy technických zariadení budov bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Profesionálne služby garantuje odborný tím, ktorý pristupuje individuálne ku potrebám a požiadavkám každého klienta. Už za krátky čas získala si svojím prístupom a odvedenou prácou  mnoho pozitívnych referencií. Práve vďaka Vám a Vašej dôvere sa môžeme neustále vyvíjať a zdokonaľovať.

 


 

Náš tím

Ján Matúš

2012 – autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.: 5757 
             * I4 - Inžinier pre technické, technologické
             a energetické vybavenie stavieb
2011 – FERVIDUS, s.r.o., Gabčíkovo
2007 – Ing. Ján Matúš  IČO 43852416
2006 – Certifikát manažment projektov cezhraničnej
              spolupráce a „Projectleader“
2001-2007 – Svf STU, Bratislava
1997-2001 – SPŠ Elektrotechnická, Bratislava
1983 – Pusté Úľany
 
 

Karolína Švecová

2014 – Osvedčenie revízneho technika plynových zariadení

2009-2014 – Slovenská pošta a.s., Špecialista HelpDesk IT
2005-2009 – Tatrabanka a.s., osobný bankár
2000-2005 – MtF STU, Trnava, Priemyselné inžinierstvo
1996-2000 – SPŠ Stavebná, Dubnica nad Váhom
1982 – Trenčín

Ľubomír Krcheň

2014 – Osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie                            pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

2014 – Osvedčenie revízneho technika plynových zariadení

              v rozsahu -A-Af,g,h, i, Bf, g, h, i/OS - médium: metán,                          propán, propán-bután, technické plyny

2013 – Osvedčenie revízneho technika plynových zariadení v                           rozsahu  PZ-A-Af,g,h, i, Bf, g, h, i/OS - médium: metán

2012 – Osvedčenie revízneho technika plynových zariadení,

              PZ-A-Ah, i, Bf, g, h, i/OS - médium zemný plyn

2012 – Osvedčenie pracovníka na opravu tlakových 

              zariadení  Bb1, Bc, Bd, Be1, Be2, Bf2, Bf3, Bf4 
2012 – Osvedčenie pracovníka na opravu plynových 
              zariadení  Ba, b, d, e, f, g, h, i
2011 – FERVIDUS, s.r.o., Gabčíkovo
2011 – Ing. Krcheň Ľubomír – REVITEK, Gabčíkovo
2010 – Osvedčenie revízneho technika tlakových zariadení,
              322/3/2010 - TZ, A – Aa3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1,
              e2, f1, f2, f3, f4
2007-2011 – Techmontstav s.r.o., Ivánka pri Dunaji
2000-2007 – Svf STU, Bratislava , Technické zariadenia budov
1996-2000 – SPŠ Stavebná, Trenčín
1982 – Ilava
 

 

Zodpovednosť voči prírode

Spoločnosť Fervidus  zdôrazňuje svoj postoj k ochrane životného prostredia používaním kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a ich opakovaným používaním, kúpou výrobkov z recyklovaných materiálov, používa ekologicky nezávadné čistiace prostriedky a zefektívňuje pracovné procesy tak, aby minimalizovala spotrebu pohonných hmôt. Vozový park spoločnosti tvoria automobily s továrensky zabudovaným  pohonom LPG kde obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch je výrazne nižší ako pri benzínovej  alebo naftovej prevádzke.