ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV 

Vybrané referencie:

Rok 2015

14x EC Rodinný dom, Dunajská Streda, Ivánka pri Dunaji, Slovenský Grob, Gabčíkovo, Bratislava, Váhovce

 

Rok 2014

Rodinný dom, Trstice

Rodinný dom, Ivánka pri Dunaji

Rodinný dom, Jahodná

Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Bernolákovo

Rodinný dom, Gabčíkovo

Rodinný dom, Jaklovce

Bytový dom, Margecany

Rodinný dom, Červeník

Rodinný dom, Čunovo

Rodinný dom, Slovenský Grob

 

Rok 2013

Rodinný dom, Gabčikovo

Rodinný dom, Blatná na Ostrove

Polyfunkčný objekt, Lehnice

Rodinný dom, Dunajská Streda

Rodinný dom, Bratislava