CENNÍK - odborné prehliadky a skúšky VTZ

vyhradené technické zariadenia (VTZ) plynové - tlakové - elektrické

 

Ak máte záujem o vypracovanie nezáväznej a bezplatnej cenovej ponuky na vykonanie odborných prehliadok a skúšok  na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových a elektrických alebo nízkotlakých a parných kotolní .Môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom.

Všetky žiadosti vybavujeme v čo najkratšom čase, pričom Vám vieme cenovú ponuku "ušiť na mieru." Na predbežnú kalkuláciu ceny Vám poslúži všeobecný cenník.

 

 

Rýchly cenník:

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÉ ( TNS ) VONKAJŠIA PREHLIADKA VNÚTORNÁ PREHLIADKA
  ( interval  - 1x ročne ) ( interval -  1x za 5 rokov )
TNS do objemu 100l 18 € 24 €
TNS v rozsahu objemu 100 l - 500l
22 € 28 €
TNS v rozsahu objemu 500 l - 1500 l

26 €

32€

 

 

TEPLOVODNÉ,PARNÉ KOTOLNE

( tuhé, kvaplalné, plynné palivo )

 

Spoločný inštalovaný výkon do 100 kW

Spoločný inštalovaný výkon od 100 kW - 500 kW

Spoločný inštalovaný výkon od 500 kW - 1500kW

 

NÍZKOTLAKÉ TEPLOVODNÉ A PARNÉ KOTLE

VÝCHODISKOVÁ PREHLIADKA

( pred uvedením do prevádzky )

 

70 €

150 €

200 €

 

VONKAJŠIA PREHLIADKA

( interval  - 1x ročne )

 OPAKOVANÁ PREHLIADKA

( interval  - 1x ročne )

 

65€

130 €

180 €

 

VNÚTORNÁ PREHLIADKA

( interval -  1x ročne)

Kotol s výkonom od 100 kW do 250 kW 50 € 60€
Kotol s výkonom od 250 kW do 500 kW
75 € 85€
Kotol s výkonom od 500 kW do 1000 kW
 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ

ZARIADENIA NA SPOTREBU PLYNOV SPALOVANÍM

(plynový kotol, ohrievač, sporák, horák )

 
Zariadenie  s výkonom  do 50 kW
Zariadenie  s výkonom  od 50kW  do 250 kW
Zariadenie  s výkonom  od 250kW  do 1500 kW

100 €

 

 

 

 

110 €