SPOLUPRÁCA - odborné prehliadky a skúšky VTZ

vyhradené technické zariadenia (VTZ) plynové - tlakové - elektrické

 

MMspol s.r.o.   TZB TECHNOLOGIE s.r.o.   MBL správcovská spol. s.r.o.