REALIZÁCIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV (TZB)

zdravotechnika - vykurovanie - plynofikácia - vzduchotechnika

Popis činností

Naša spoločnosť zabezpečuje  priamu realizáciu technických zariadení budov: ústredné vykurovanie, zdravotechnika a sanita, plynoinštalácia, technologické montáže chladiarenských, kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebno - montážne práce. Taktiež  realizujeme  montáže a opravy vyhradených  technických zariadení  plynových a tlakových. Hlavnou prioritou je vysoká kvalita, ktorú dosahujeme realizovaním montáže produktov značkových európskych resp. svetových výrobcov certifikovaných na Slovensku.