ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - realizácia TZB

zdravotechnika - vykurovanie - plynofikácia - vzduchotechnika

 

Prečo práve podlahové vykurovanie?

Je potrebné si uvedomiť, že tepelná pohoda pri podlahovom kúrení sa dosahuje pri teplote miestnosti o 3 – 4°C nižšej ako v prípade radiátorového kúrenia (tým sa znižuje aj energetická náročnosť o cca. 25 – 30%). Z toho vyplýva, že podlahovým vykurovaním už aj pri teplotách 20 – 22°C dosiahneme maximálne komfortnú tepelnú pohodu. Pri prekúrení sa začína uplatňovať samoregulačný efekt, čo je už nepríjemné. Nadmerný pocit tepla zapríčiňuje tepelnú nepohodu, preto je vždy potrebné kúriť v dostatočnej miere.

 

Prečo podlahové kúrenie vykuruje aj keď je chladné?

Podlahové vykurovanie patrí medzi nízko teplotné spôsoby vykurovania. Nakoľko sa jedná o veľkoplošné vykurovanie, teplota okolo 40ºC stačí na vykúrenie miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium s vysokou teplotou na relatívne malej ploche). Pri teplote média 40ºC je teplota podlahy cca 29ºC, čo je nižšia teplota ako fyziologická teplota človeka. Preto je podlaha pri dotyku chladná

 

Skutočne sa zvyšuje prašnosť v miestnosti s podlahovým kúrením?

Pri prekročení povrchovej teploty vykurovacieho telesa, teda podlahy nad hodnotu 35°C nad sálavou zložkou transportu tepla začína prevládať tzv. konvekčná zložka. V takomto prípade sa podlahové kúrenie začína správať ako radiátor, čo má za dôsledok vznik nadmernej cirkulácie vzduchu a tým aj prípadných čiastočiek prachu. Ak je systém prevádzkovaný pri regulárnych teplotách, konvekčná zložka vykurovania sa výrazne potlačí. Ak je v priestore prach, je to pravdepodobne otázka prašnosti prostredia ako takého. 

 

Je nutné do betónovej mazaniny pre podlahové vykurovanie použiť plastyfikátor?

Plastyfikátor zadržuje molekuly vody v betóne, čím zvyšuje jeho kvalitu a prispieva k lepšiemu prestupu tepla a zvýšeniu vykurovacieho výkonu podlahovky.

 

Aká je hlučnosť podlahového kurenia?

Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Rozdeľovač aj vďaka ovzdušňovaniu neodporúčame umiestňovať do miestností určených na spanie.

 

Aká je životnosť podlahového vykurovania?

Podlahové vykurovanie je bez údržbové. Životnosť je závislá od kvality použitých materiálov. Napriek tomu je dobré raz za niekoľko rokov skontrolovať rozdeľovače podlahového vykurovania

 

Akú výšku potrebujeme pre podlahové vykurovanie?

Hrúbka betónovej vrstvy v ktorej je uložená rúrka je min. 65 mm, optimálne však 72 mm. Pri použití anhydridových (sadrových) poterov je min. výška 55 mm.